vīrietis labo tekošu jumtu

Ko darīt, ja tek jumts?

Visbiežāk jumta defekti atklājas pavasarī, kad pēc ziemas sala seko atkusnis.