Par jumtu labošanu (remontu)

metāla jumta montāža

Ja jumtam ir radušās akūtas problēmas, ko steidzami nepieciešams risināt, skaidrs, ka būs nepieciešams veikt jumta remontu. Tā izmaksas, termiņi un specifika, protams, atkarīga no konkrētā jumta seguma veida un problēmas pamatīguma.

Kā saprast, ka jumtam ir nepieciešams remonts? Iesakām vismaz divas reizes gadā uzmanīgi aplūkot jumtu vizuāli, lai laikus konstatētu iespējamās problēmas.

Kādi ir biežākie iemesli jumta labošanai?

Jumts tek. To ir grūti nepamanīt – augšējos stāvos uz griestiem parādās pleķi, dažkārt arī pil ūdens. Šādā gadījumā remontu jāveic iespējami drīz, lai mitrums nenodara lielākus postījumus arī citām ēkas konstrukcijām.

Jumts apaudzis. Dažkārt jumti apaug ar sūnām, parādās pelējums, to iespējami ātri jānotīra, pretējā gadījumā apaugums var sākt bojāt jumta segumu un apakšklāju. Tāpat jāseko līdzi, lai jumta notekas ir tīras, tajās neuzkrājas lapas, zari vai citi elementi, kas var veicināt ūdens krāšanos uz jumta.

Vizuālās deformācijas. Piemēram, dakstiņu jumtiem laika gaitā kāds dakstiņš var kļūt nestabilāks, mainīt pozīciju, tas gan ir salīdzinoši operatīvi labojams, nomainot konkrēto deformēto elementu. Dažādi ārēji faktori, piemēram, bieza sniega kārta, var izraisīt arī jumta ieliekšanos. Arī to var pamanīt – labam jumtam visām plaknēm un malām ir jābūt taisnām, ja tā nav, vēlams konsultēties pie jumiķiem, lai veiktu jumta labošanu vai nomaiņu. Lai izvairītos no šādām deformācijām, jumtu ieteicams regulāri tīrīt.

Jumts ir novecojis. Katram jumta segumam ir noteikts kalpošanas laiks, ko, rūpīgi saimniekojot, ir iespējams paildzināt. Ja jumts ir novecojis, tam sāk spīdēt cauri gaisma, vizuālās deformācijas ir acīmredzamas, ir jāveic remonts un/vai jāsāk plānot jumta nomaiņa.

Kad labāk veicama jumta labošana, kad maiņa?

Jumtu remonts noteikti ir veicams, lai labotu akūtu problēmu, piemēram, kad ūdens tek iekšā telpās u. c. Protams, lēmumu par jumta maiņu vai remontu visbiežāk palīdz pieņemt precīzi izstrādāta tāme un speciālista padoms. Katrā ziņā lēmumu par ekonomiski labāko risinājumu ir vērts pieņemt vismaz 10 gadu perspektīvā, jo, kā zināms, dažkārt jumta labošana ir pagaidu risinājums.

Turpretī jumta maiņa ir visai nopietns un komplekss pasākums, kas labi jāieplāno, lai nama iemītniekiem tas nesagādātu lielas neērtības un lai jumta maiņa notiktu tam piemērotā laikā, ņemot vērā sezonu un laikapstākļus.Turklāt, ja ēkas nav siltinātas, jumta nomaiņa un siltināšana noteikti palīdzēs ieekonomēt siltumenerģiju, mazinot izdevumus par apkuri un padarot vidi ēkā daudz tīkamāku.

Cik izmaksā jumta darbi un jumtu remonts?

Nekā jauna nevaram pateikt! Jumta darbi un to izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, kurus jumiķi var novērtēt, tikai apskatot bojāto jumtu. Speciālistam ir jāizpēta, cik lielu kaitējumu jumta konstrukcijai ir nodarījusi bojātā vieta. Reizēm jumta labošana ir jāveic kompleksi, jo bojājums ir ļāvis iemesties, piemēram, pelējumam. Līdz ar to ar bojātās vietas labošanu vien nepietiks, ja vēlaties rast ilgtermiņa risinājumu.

Tāpat bieži vien, pamanot pelējumu, piemēram, mansarda telpās, ir rūpīgi jāapseko jumts, vai tajā nav bijuši ilgstoši bojājumi. Šādā situācijā vislabāk uzreiz vērsties pie jumiķa, kurš spēs novērtēt bojājuma apmēru, kā arī to, kādi jumta darbi ir veicami, lai neielaistu problēmu un tādējādi nepalielinātu potenciālo zaudējumu vai izdevumu apmēru nākotnē.
Profesionāls jumiķis apsekos objektu, veiks tāmēšanu un iesniegs Jums tāmi, kurā būs minēti materiāli, kas nepieciešami jumta labošanai, kā arī veicamie jumta darbi.

Sazinies ar mums, ja nepieciešama jumta labošana!